Очите ми са

раздразнен и зачервен.

При алергии на очите.

Очаквайте скоро!

Очите ми са

сухи и уморени.